ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา; ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน;
ขอพระองค์ทรงมีพระ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์;
ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่และมัคคุเทศก์ทุกท่าน

เข้าเว็บสมาคมสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่  ลงนามถวายพระพร 


               

                
ภาพและ ข้อเขียนทุกคอลัมน์ขอยินดีให้ใช้ข้อความและภาพในเว็บสมาคม เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น โดยขอให้ทำจดหมายอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สำนักงานสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ 123/7 ถ.ระแกง ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร 053-818360, 053-272239 แฟกซ์ +(66) 053-818360
 E-mail:MSN: chiangmaiguide.assn@hotmail.com

:: Website designed by chiangmai.tht.in Chiang Mai Thailand ::